VIP

Llei D?integracio Social Dels Minusvalids.

Autor:Aa.vv
ISBN:none

La Llei 13/, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids té com a objectiu principal el d’aconseguir la incorporació al món laboral de les persones amb discapacitat i inclou un conjunt de mesures que afecten tots els àmbits de la stgeorgeforkids...Descripción del libro

Libro compartido por usuario
Kenneth Zimmerman

ètica marc legal mar busquets llei d’integració social dels minusvàlids (lismi) llei 13/ de d’abril es deia llei de lleis era la 1a iniciativa legislativa d Por favor inicia sesión o. Biblioteca en línea. Materiales de aprendizaje gratuitos. Ninguna Categoria Llei 13/ d’integració social dels minusvàlids. 3 1. Introducció Vint-i-sis anys després de la seva aprovació, alguns dels objectius apuntats per la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI) continuen sense assolir-se. És el cas del llindar del 2%, en base al qual, com a mínim, dues de cada cent. d'igualtat desenvolupat pel que fa a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació per la Llei 13/, d'Integració Social dels Minusvàlids, aprovada per les Corts el 23 de març de Aquest mateix principi d'igualtat ve recollit a l. Segons la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI), les empreses de 50 o més treballadors/ores, tenen l'obligació de tenir contractats un nombre de persones amb discapacitat que no sigui inferior al 2% de la plantilla. No obstant, existeixen supòsits. L'any la LISMI (Llei d'integració social dels minusvàlids) estableix que la integració laboral de les persones amb discapacitat, primordialment, es realit-zarà a través de la seva integració en el sistema ordinari de treball, i, només quan no sigui possible, sota. LLEI 13/, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids. («BOE» , de ) JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei. Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono. El Treball amb Suport neix a Estats Units a finals de la dècada dels A l’Estat Espanyol, la metodologia es desenvolupa amb la promulgació de la “Llei d’Integració Social dels . Prestacions LISMI. Introducció i finalitats Les prestacions de la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI) estan formades per un conjunt de prestacions que tenen per finalitat facilitar als ciutadans en situació d’invalidesa i en estat de necessitat un conjunt d. Prestació derivada de la Llei d’Integració Social de minusvàlids (LISMI) És una prestació econòmica derivada de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids de Llei 13/ de 7 d'abril (LISMI). És a extingir, excepte pel que fa a la mobilitat i la compensació per. Llei 13/, d’integració social dels minusvàlids. Llei 13/, d'integració social dels minusvàlids. nee llei integració minusvàlids N.E.E. PDF Intersindical Valenciana carrer Juan de Mena, 18 / València [email protected] Avís legal i política. Page précédente: Ot, El Brujo 6
Page suivante: Libro Del Passo Honroso Defendido Por El Excelente Cavallero Suero De Quinones...


Recomendaciones basadas en Amante por contrato – Helen Bianchin